A Plastomat KFT 1992-ben alakult elsõsorban automatizálási feladatok célirányos megvalósítására. Az elsõ idõszak tapasztalatai alapján megállapítható volt, hogy a hazai iparban a korszerû technológiák befogadásának legnagyobb gátja az ilyen irányú ismeretek legalább készség szintû alkalmazása a termelõ szférában, mely korábbi tapasztalatainkra építve megalapozta az oktatási ágazatunk beindítását és fejlesztését.

Oktatásfejlesztési tevékenységünk mellett cégünk tevékenységének kezdetektõl fogva fontos részét képezi a számítógépes adatok feldolgozása és számítógépes rendszerek üzemeltetése. Ez a tevékenység az utóbbi években egyre inkább kiegészül az Internetes környezetek fejlesztési és üzemeltetési feladataival.


   2007.06.21.
   Elindult új honlapunk.